www.facebook.com/angelholmsbrottarklubb
Kassör
Magnus Torle
0705- 29 44 67

Ledamot
Magnus Svanberg
Kontakta styrelsen genom att klicka på respektive namn under bilden.
Allmänna frågor hänvisas till
info@angelholmsbrottarklubb.se
Suppleant
Christer Häll
Ledamot
Christian Svensson
Ordförande
Renée Fors
070-724 00 33
Sekreterare
Steve Bradley
Suppleant
Jonas Svensson
Suppleant
Patrik Ekbom
Ledamot
Niklas Fors